دیر شه دیواری کاغذ داسی دی

1,407 ليدلي
حمل ۲۹, ۱۳۹۶
دیواری کاغذ

دلته یو دیر شه دیواری کاغذ داسی دی د دانلود لپاره:

د سایز: ۲ ام بی

د فارمت: د جی پی جی

د اندازی: ۱۲۸۰ په ۵۰۰ کی

د جورکوونکی: د فدراسیون

دانلود


د افغانستان فوټبال فدراسیون په اړه

د افغانستان فوټبال فدراسیون په افغانستان کې د فوټبال اداره کوونکی بنسټ دی. دغه بنسټ په ۱۹۲۲ کال کې تاسیس شوی او اوسمهال د اسیا فوټبال کنفدراسیون غړی دی.