لحظات برتر بازی افغانستان در مقابل کمبودیا

4,323 بازدید
حمل ۸, ۱۳۹۷

در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.