بادغیس


222

اسم: عبدالواحد

تخلص: ادیب

وظیفه: رئیس فدراسیون فوتبال ولایت بادغیس

در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.