کندوز


عبدالرشید صمدی

اسم: عبدالرشید

تخلص: صمدی

وظیفه: رئیس فدراسیون فوتبال ولایت کندوز

در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.