کندهار


حاجی نصیر رحمانی

اسم: نصیر

 تخلص: رحمانی

وظیفه: رئیس فدراسیون فوتبال ولایت کندهار

در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.