کاپیسا


داکتر وحید

اسم: داکتر وحید

تخلص:

وظیفه: رئیس فدراسیون فوتبال ولایت کاپیسا

در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.