کابل


سید ضیاء مظفری

اسم: سید ضیاء

 تخلص: مظفری

وظیفه: رئیس فدراسیون فوتبال ولایت کابل

در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.