پکتیا


شمس الرحمن همیم

اسم: شمس الرحمن

 تخلص: همیم

وظیفه: رئیس فدراسیون فوتبال ولایت پکتیا

در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.