پنجشیر


نور احمد پنجشیر

اسم: نور احمد

تخلص: احمدی

وظیفه: رئیس فدراسیون فوتبال ولایت پنجشیر

در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.