هرات


حاجی کریم رحمانی

اسم: کریم

 تخلص: رحمانی

وظیفه: رئیس فدراسیون فوتبال ولایت هرات

در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.