ننگرهار


IMG_0304

اسم: خوشحال حضرتی

 تخلص: احمدزی

وظیفه: رئیس فدراسیون فوتبال ولایت ننگرهار

در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.