متن كامل معاون دبیر کل فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) در ارتباط به انتخابات فدراسيون فوتبال افغانستان: 

1,502 بازدید
جدی ۱۲, ۱۳۹۶
فوتسال زنان

ایمیل به:
فدراسیون فوتبال افغانستان آقای سید علی رضا آقازاده
تصمیم کمیته فدراسیون های عضو فیفا
محترم دبیر کل فدراسیون فوتبال افغانستان!
بدینوسیله نگاشته میشود اینکه وضعیت فدراسیون فوتبال افغانستان به جلسه کمیته عضوهای فیفا که به تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۱۷ دایر گردید راجع شد. در جلسه مذکور پیشرفت های که در زمینه برگزاری انتخابات فدراسیون افغانستان پس از جلسه ۴ جولای ۲۰۱۷ این کمیته صورت گرفته بود نیز مورد بحث قرار گرفت. در همین زمینه کمیته مذکور از اعزام هیأت مشترک فیفا و ای اف سی به کابل که به تاریخ ۱۳-۱۷ اکتوبر ۲۰۱۷ صورت گرفت نیز اطلاع حاصل نمودند اینکه هیأت اعزامی با تمام طرف های قضیه ملاقات نموده یافته ها و توصیه های هیأت مذکور جهت طی مراحل و گام های بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تا این حال گزارش ابتداییه ای توسط این هیأت ترتیب شده است. با در نظر داشت موارد فوق جهت ترتیب و پیشنهاد یک پلان منظم برای برگزاری انتخابات و گام های بعدی تصمیم کمیته بر آن شد تا منتظر گزارش کاملتر با جزییات بیشتر از سوی هیت اعزامی باشند. در اخیر از شما صمیمانه تقاضا میگردد تا این مکتوب را با تمامی طرف ها در میان گذاشته و هیأت مشترک فیفا و ای اف سی را کاپی و در جریان از انجام این اقدامات قرار دهید. از توجه تان به نکات فوق با کمال احترام سپاسگذاریم.
با احترام
زیونمیر بوبان
معاون دبیر کل فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا)در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.