لوگر


Untitled

اسم: احمد جاوید

 تخلص: صدیقی

وظیفه: رئیس فدراسیون فوتبال ولایت لوگر

در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.