غزنی


شمس الدین عظیمی

اسم: شمس الدین

 تخلص: عظیمی

وظیفه: رئیس فدراسیون فوتبال ولایت غزنی

در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.