سمنگان


تاج محمد خداداد

اسم: تاج محمد

 تخلص: خداداد

وظیفه: رئیس فدراسیون فوتبال ولایت سمنگان

در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.