سرپل


عبدالحق فیضی

اسم: عبدالحق

 تخلص: فیضی

وظیفه: رئیس فدراسیون فوتبال ولایت سرپل

در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.