حمایت از جشن دهقان در ولایت غور

1,086 بازدید
حمل ۱۳, ۱۳۹۷
مردان

ریاست فدراسیون فوتبال ولایت غورمسابقات دسته اول فوتبال ولسوالی دولتیار این ولایت را میان ۱۶ تیم به صورت حذفی تحت نام حمایت از جشن دهقان برگزار نموده است. این رقابت ها سه هفته ادامه می آبددر مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.