جلسۀ کمیته بانوان فدراسیون فوتبال افغانستان با والدین بازیکنان

1,836 بازدید
جدی ۷, ۱۳۹۶
ولایات

پنجشنبه (هفتم جدی ۱۳۹۶)
در این جلسه عبدالصبور ولیزاده مسئول کمیته بانوان فدراسیون فوتبال کشور و اعضای این کمیته حضور داشتند. این جلسه به منظور تحکیم روابط کمیته بانوان با فامیل های بازیکنان و شریک ساختن نظریات آنان روی بهبود فوتبال بانوان دایر گردید.
در پایان فامیل های بازیکنان از دفاتر کمیته بانوان و میادین تمرینی آنان دیدن نموده و از فعالیت های فدراسیون فوتبال کشور در رشد و توسعه فوتبال بانوان ابراز خرسندی نمودند.در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.