جلسه ی کمیته بانوان با والدین بازیکنان

1,015 بازدید
ثور ۱۵, ۱۳۹۷
فوتسال زنان
فدراسیون فوتبال افغانستان جهت رشد فوتبال بانوان و حل مشکلات ایجاد شده درین بخش تعهد نامه ی را با بازیکنان تیم ملی بانوان و توافق والدین شان به امضاء رسانیدند، این تعهدنامه شامل یک سلسله مقررات است که فدراسیون فوتبال و بازیکنان تیم ملی بانوان مکلف به تطبیق آن اند؛ از جمله حضور مداوم بازیکنان در جلسات تمرینی، گزارش دقیق صحی بازیکنان، نحوه پوشش در جریان تمرین و بازی های رسمی، نحوه برخورد شان در مقابل بازیکنان دیگر، دوربین های رسانه ها، جلسات رسمی و مناسبت ها دیگر میباشد.
البته ضمن رعایت مقررات ذکر شده در تعهدنامه بازیکنان، محترم شمردن نظریات و موافقت والدین جز از موارد است که در تعهدنامه تذکر یافته است.
این جلسه با حضور شمار از بازیکنان تیم ملی بانوان و والدین ایشان در فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار شد و تعهدنامه با مقررات ذکر شده درتعهد نامه مورد موافقت شان قرار گرفته با کمیته بانوان فدراسیون فوتبال به امضاء رسید.
در اخیربرنامه لباس های تمرینی توسط استاد علی جواد عطایی و استاد عبدالوکیل عاطفی مربی تیم ملی بانوان کشور به بازیکنان اهدا شد.
123


در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.