تخار


سمیع الله صالح زاده

اسم: سمیع الله

 تخلص: صالح زاده

وظیفه: رئیس فدراسیون فوتبال ولایت تخار

در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.