بامیان


Abdul Satar Leyaqat

اسم: عبدالستار

تخلص: لیاقت

وظیفه: رئیس فدراسیون فوتبال ولایت بامیان

در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.