اشتراک محمد یوسف کارگر و محمد طاهر روفی مدرسین فدراسیون فوتبال افغانستان در کلاس آموزشی مدرسی کنفدراسیون فوتبال آسیا.

1,466 بازدید
قوس ۵, ۱۳۹۶
ولایات

کنفدراسیون فوتبال آسیا یک دوره کلاس آموزشی مدرسی فوتبال را برای مدرسین فوتبال آسیا در تاجیکستان برگزار نموده است.
در این کلاس ۱۶ مدرس از کشور های تاجیکستان، ازبیکستان و افغانستان اشتراک دارند و برای ده روز به طور عملی و نظری آموزش میبینند، به نماینده گی از افغانستان در این کلاس محمد یوسف کارگر محمد طاهر رئوفی مدرسین فدراسیون فوتبال کشور اشتراک دارند.
قابل یاد آوریست که این مدرسین در صورت سپری نمودن موفقانه کلاس و اخز گواهینامه میتوانند لایسنس مربیگری درجه C آسیا را در کشور های شان تدریس نمایند.در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.