اروزگان


2x3

اسم: میرزا محمد

 تخلص: امیرزی

وظیفه: رئیس فدراسیون فوتبال ولایت ارزگان

در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.