د اسیا فوټبال کنفدراسیون کلنۍ جایزې( ۲۰۱۷) ته نوماندان اعلان شول/ افغانستان فوټبال فدراسیون د اسیا د غوره فوټبال په کتار کې

80 ليدلي
عقرب ۲۸, ۱۳۹۶
سلاید شو

 اسیا فوټبال کنفدراسیون د دغې وچې د ۲۰۱۷ کال د فوټبال غوره بنسټونو نوملړ اعلان کړ، چې افغانستان فوټبال فدراسیون او ګوام فوټبال بنسټ د کال «غوښتل شويو غړیو» جایزې ته نوماندان دي.د افغانستان فوټبال فدراسیون په اړه

د افغانستان فوټبال فدراسیون په افغانستان کې د فوټبال اداره کوونکی بنسټ دی. دغه بنسټ په ۱۹۲۲ کال کې تاسیس شوی او اوسمهال د اسیا فوټبال کنفدراسیون غړی دی.