نقاشی دختر افغان در مسابقه سازمان بهداشت جهانی مقام سوم را گرفت

124 بازدید
حوت ۲, ۱۳۹۵
فوتسال زنان

سامعه حماسی بازیکن تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان موفق شد برنده مقام سوم مسابقات نقاشی سازمان بهداشت جهانی را از آن خود سازد.
سامعه با آن که عضویت تیم ملی فوتبال بانوان و باشگاه آشیانه را دارد یک نقاش با استعداد نیز میباشد.در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.