فدراسیون فوتبال افغانستان با همکاری شرکت بین المللی الکوزی کار ساخت نخستین میدان تمرینی برای بانوان کشور را آغاز نمودند. 

129 بازدید
حمل ۲۲, ۱۳۹۶
فوتسال زنان

 این زمین در محوطه فدراسیون فوتبال افغانستان برای تمرینات تیم های فوتبال بانوان از سوی حمایت مالی شرکت بین المللی الکوزی ساخته خواهد شد و تا چند ماه آینده بصورت استندرد و مطابق با معیارهای بین المللی به بهره برداری سپرده میشود.در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.