دیدار و ملاقات جناب کرام الدین کریم رییس فدراسیون فوتبال افغانستان با جناب عبدالکریم متین والی ولایت غزنی

88 بازدید
حوت ۲, ۱۳۹۵
زنان

در این گفتگو روی انکشاف و رشد فوتبال در ولایت غزنی صحبتهایی صورت گرفت و آقای کریم یادآور شد که فدراسیون فوتبال افغانستان تصمیم به انکشاف فوتبال در تمام ولایات کشور داشته و ولایت غزنی نیز از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان مورد توجه بوده و نتایج خوب تیم فوتبال غزنی توانسته این رشد را نشان دهد.
آقای متین نیز وعده سپرده که مسوولین ولایت غزنی برای رشد بیشتر این رشته پرطرفدار آماده هر گونه همکاری با فدراسیون فوتبال افغانستان و فدراسیون فوتبال ولایت غزنی خواهد بوددر مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.