فدراسیون فوتبال افغانستان با همکاری شرکت بین المللی الکوزی کار ساخت نخستین میدان تمرینی برای بانوان کشور را آغاز نمودند. 

 این زمین در محوطه فدراسیون فوتبال افغانستان برای تمرینات تیم های فوتبال […]

ادامه مطلب

نقاشی دختر افغان در مسابقه سازمان بهداشت جهانی مقام سوم را گرفت

سامعه حماسی بازیکن تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان موفق شد برنده مقام […]

ادامه مطلب

در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.