باشگاه فوتسال برادران قهرمان جام هذفی ولایت بادغیس

341 بازدید
جوزا ۸, ۱۳۹۶
مردان

جام حذفی فوتسال با تمویل شرکت شهاب سیکلت تحت نظر فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال در بادغیس برگزار گردید…
این جام بین ۸۸ تیم برتر بطور حذفی برگذارگردیده بود که در نتیجه تیم های فوتسال تک ستاره و برادران به فینال این جام راه یافتند…
به گفته عبدالواحد ادیب رییس فدراسیون فوتبال ولایت بادغیس در فینال تیم تک ستاره توانست ۱۱بر ۸۸ تیم برادران را شکست دهد و کپ قهرمانی این جام را بالای سر ببرد.
و تیم برادران نایب قهرمان این جام گردید…
آقای گل این جام حمید “سعیدی” از تیم فوتسال برادران،
بهترین بازیکن سمیع “صمیم” از تیم فوتسال تک ستاره،
بهترین دروازبان باسط “نبیل” از تیم فوتسال تک ستاره،
پدیده این جام صبغت الله “سدید” از تیم فوتسال تک ستاره،

و کپ اخلاق این جام را نیز تیم فوتسال اتفاق از آن خود نمود…در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.