رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان از سوی جامعه مدنی تقدیر شد

37 بازدید
دلو ۲۱, ۱۳۹۶
خبرهای جدید

محترم دگر جنرال کرام الدین کریم، رئیس عمومی فدراسیون فوتبال افغانستان از سوی شبکه جامعه مدنی مشعل بتاریخ ۱۹ دلو ۱۳۹۶ تقدیر گردید. نهاد متذکره با اظهار سپاس و امتنان از فعالیت ها و دستآوردهای اخیر فدراسیون فوتبال، رشد فوتسال، فوتبال ساحلی و فوتبال پایه را مثبت خواندند.
در این نشست از محمد یوسف کارگر معاون فنی فدراسیون فوتبال، سید علی رضا آقازاده سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال، دین محمد صافی مسئول کمیته فوتسال و حضرت گل باران مسوول کمیته فوتبال ساحلی افغانستان نیز تقدیر بعمل آمد.در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.