کلاس آموزشی مهارت های برتر فوتبال برای بانوان در ولایت غور به پایان رسید.

3,255 بازدید
سنبله ۲, ۱۳۹۶
خبرهای جدید

فدراسیون فوتبال افغانستان با همکاری مرکز فرهنگی برتانیا یک دور کلاس آموزشی فوتبال را برای بانوان در ولایت غور از هفته گذشته راه اندازی نموده بود که موفقانه به پایان رسید.
در این کلاس ۲۴ بانو اشتراک داشتند و برای ۵ روز توسط مدرسین فدراسیون فوتبال افغانستان بانو سامعه هماسی و آرزو رحیمی آموزش دیدند.در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.