کلاس آموزشی داوری فوتبال در ولسوالی کوه دامن ولایت کابل به پایان رسید.

1,198 بازدید
اسد ۱۹, ۱۳۹۶
مردان

فدراسیون فوتبال افغانستان یک دور کلاس آموزشی داوری فوتبال را برای حکمان فوتبال ولسوالی کوه دامن راه اندازی نمود.
در این کلاس آموزشی ۳۰ داور حضورداشت و برای پنج روز توسط مدرسین فدراسیون فوتبال افغانستان محمد نعیم کریمی و محمد رضا محمدی آموزش دیدند.در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.