جام ملت های ۲۰۱۹


جدول مسابقات تیم ملی فوتبال افغانستان

مسابقات راه یابی به جام ملت های آسیا ۲۰۱۹

تاریخ: ۲۳ جوزا ۱۳۹۶ – وقت ۶:۰۰ ب.ظ | مکان: فونم پنه، کمبودیا

Image resultکمبودیا  ۰-۱ افغانستان
مسابقات راه یابی به جام ملت های آسیا ۲۰۱۹

تاریخ: ۱۴ سنبله ۱۳۹۶ – وقت: ؟ | مکان: ورزشگاه بین المللی امان

Image resultاردن  – افغانستان
مسابقات راه یابی به جام ملت های آسیا ۲۰۱۹

تاریخ: ۱۸ میزان ۱۳۹۶ – وقت: ؟ | مکان: ؟

افغانستان  ۴-۱ Image resultاردن
مسابقات راه یابی به جام ملت های آسیا ۲۰۱۹

تاریخ: ۲۳ عقرب ۱۳۹۶ – وقت: ؟ | مکان: ورزشگاه ملی می دین، ویتنام

Related imageویتنام  –  افغانستان
مسابقات راه یابی به جام ملت های آسیا ۲۰۱۹

تاریخ: ۸ حمل ۱۳۹۷ – وقت: ؟ | مکان: دوشنبه، تاجیکستان

افغانستان  – Image resultکمبودیا

در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.