مسابقات قهرمانی ۱۵ سال مرکز آسیا

180 بازدید
سرطان ۱۴, ۱۳۹۶
خبرهای جدید

تیم ۱۵ سال در گام نخست پیروزی شیرین کسب کردند
این تیم توانست تیم تاجکستان میزبان را با نتیجه سنگین سه بر یک شکست دهددر مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.