هلمند


Rangin Khan Daftanai

اسم: رنگین خان

 تخلص: دفتانی

وظیفه: رئیس فدراسیون فوتبال ولایت هلمند

در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.