نورستان


حفیظ

اسم: حفیظ

 تخلص: امینی

وظیفه: رئیس فدراسیون فوتبال ولایت نورستان

در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.