قضاویت داوران جوان فوتبال کشور در رقابت های قهرمانی زیر ۱۵ سال مرکز آسیا.

194 بازدید
سرطان ۱۷, ۱۳۹۶
خبرهای جدید

کنفدراسیون فوتبال آسیا در اولین دور رقابت های زیر ۱۵ سال مرکز آسیا از ۳ داور فوتبال افغانستان حلیم آقا شیرزاد داور بین المللی، یاسین رحمانی و شفیق دو کمک داوران جوان فوتبال کشور برای قضاوت در این رقابت ها دعوت نموده است.
این داوران تا اکنون در چندین دیداراز این رقابت ها قضاوت نموده اند.در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.