غور


جان محمد حیدری

اسم: جان محمد

 تخلص: حیدری

وظیفه: رئیس فدراسیون فوتبال ولایت غور

در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.