سنگ تهداب میدان چمن مصنوعی فوتبال در هرات گذاشته شد

186 بازدید
ثور ۱۷, ۱۳۹۶
خبرهای جدید

سنگ تهداب میدان چمن مصنوعی فوتبال توسط محترم احمد فرهاد نیایش شاروال جوان و پر تلاش ولایت هرات و با حضور داشت محترم حاجی عبدالکریم رحمانی رئیس فدراسیون فوتبال هرات ، محمد راتب پوپل معاون شاروالی هرات ، بصیر احمد آروین طاهری آمر باشگاه سرخ پوشان شاروالی هرات ، و جمعی از کارمندان شاروالی و فدراسیون فوتبال گذاشته شد.
ریاست فدراسیون فوتبال ولایت هرات از ریاست محترم شاروالی که زمینه رشد و پیشرفت فوتبال زحمت متقبل میشوند تشکری مینماید.در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.