رییس ورزشی و تعدادی از بزگان ولایت پكتيا برای تبریکی به رییس فدراسیون فوتبال افغانستان بخاطر دریافت جایزه بهترین فدراسیون

83 بازدید
قوس ۱۳, ۱۳۹۶
خبرهای جدید

فدراسیون فوتبال برای نزدیکی اقوام، ملیت ها و مردم افغانستان بوده و خواهد بود و با شعار یک ملت یک صدا به پیش خواهد رفت.
رییس ورزشی و تعدادی از بزگان ولایت پكتيا برای تبریکی به رییس فدراسیون فوتبال افغانستان بخاطر دریافت جایزه بهترین فدراسیون به کابل آمده و کسب این افتخار بزرگ را تبریک گفتند.
انتخاب فدراسیون فوتبال افغانستان بعنوان بهترین فدراسیون سختکوش اسیا دست اورد بزرگی است که به راحتی فدراسیونی بدست نمی اورد.در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.