رقابت های لیگ ۱۲ سال شهر کابل باقهرمانی تیم فوتبال پامیر به پایان رسید.

197 بازدید
سرطان ۳, ۱۳۹۶
خبرهای جدید

این رقابت ها از سه هفته قبل با اشتراک ۱۲ تیم در کابل آغاز گردید که سر انجام روز گذشته (مورخ ۲/۴/۱۳۹۶) در دیدار نهایی پایمر ۶ بر ۳ اتحاد را شکست داد و به عنوان قهرمانی این دور رقابت ها دست یافت.
در برنامه اختتامیه این رقابت ها محمد یوسف کارگر معان فنی فدراسیون فوتبال افغانستان نیز حضور داشت.در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.