دیدار محترم دگرجنرال کرام الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان از استدیوم ورزشی فدراسیون فوتبال ولایت بلخ!

434 بازدید
سرطان ۱۷, ۱۳۹۶
خبرهای جدید

دگرجنرال کرام الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان با هیأت همراهانش محترمان باور هوتک معاون کمیته ملی المپیک افغانستان، سیدعلی رضا آغازاده سکرتر جنرال و فرید مولایی معاون اداری فدراسیون فوتبال افغانستان در حالیکه محترمان روکی سرخوش رئیس کمیته المپیک، حاجی محمد اسحاق یعقوبی رئیس فدراسیون فوتبال، یوسف سخی رئیس فدراسیون پرورش اندام و محمد نعیم ماهر رئیس فدراسیون والیبال ولایت بلخ ایشان را همراهی میکردند از استدیوم ورزشی فدراسیون فوتبال این ولا دیدار نمود.
همچنان رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان از حمایت و پشتبانی رهبری مقام ولایت در قبال ورزش فوتبال بلخ قدردانی نموده از آغاز کار فرش چمن مصنوعی استدیوم و اعمار میدان فوتسال برای رده های سنی به هزینه دوازده لک دالر آمریکایی به روزهای نزدیک در ولایت بلخ خبر داد.
قابل یادآوریست تطبیق این پروژه باعث رشد فوتبال شمال افغانستان میباشد.در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.