خوست


adf

اسم: عبدلفتاح

 تخلص: واکمن

وظیفه: رئیس فدراسیون فوتبال ولایت خوست

در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.