حضور رییس هییت فوتبال استان خراسان رضوی ایران در هرات

120 بازدید
ثور ۱۳, ۱۳۹۶
زنان

گزارش از فدراسیون فوتبال ولایت هرات:
تشریف آوری محترم محمد مهدی برادران رئیس هیئت فوتبال استان خراسان رضوی ، محترم فریدون اصفهانیان رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و کادر رهبری ورزشکاران تیم منتخب تربت جام و یاران استقلال تایباد جمهوری اسلامی ایران را در شهر هرات باستان خیر مقدم عرض میداریم …..
جا دارد تشکری داشته باشیم از پیشکسوتان عزیز ، آمرین محترم ، مربیان زحمتکش ، فدراسیون پهلوانی هرات و مردم ورزش دوست و ورزشکاران عزیز ولسوالی کهسان و شهرک اسلام قلعه که زحمات

زیادی را متقبل شدند .در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.