جشنواره فوتبال پایه در کابل برگزار شد.

105 بازدید
میزان ۲۵, ۱۳۹۶
خبرهای جدید

این جشنواره با حضور ۱۹۲ طفل زیر سن اعم از دختر و پسر از آشیانه، پرورشگاه و مکاتب مختلف شهر کابل و باحضور۳۸ مربی برای دو روز و به شکل عملی و نظری از طرف فدراسیون فوتبال دراستدیوم فدراسیون فوتبال‌ برگزارشد.

هدف از برگزاری این جشنواره آشنایی اطفال به ورزش فوتبال و گزینش استعداد ها میباشد و قرار است این جشنواره در تمامی ولایات کشور راه اندازی گردد.در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.