تجلیل از روز خبرنگاران ورزشی 

171 بازدید
سرطان ۱۴, ۱۳۹۶
خبرهای جدید

فدراسیون فوتبال افغانستان با برگزاری یک دیدار دوستانه فوتسال و اهدای سپاس نامه به خبرنگاران ورزشی روز بین المللی خبرنگاران ورزشی را با حضور تمام رسانه های ورزشی تجلیل کرد.در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.