بلخ


محمد اسحاق یعقوبی

اسم: محمد اسحاق

 تخلص: یعقوبی

وظیفه: رئیس فدراسیون فوتبال ولایت بلخ

در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.