امروز کادر فنی تیم ملی فوتبال افغانستان به آنالیز و ارزیابی تیم اردن پرداختند

2,674 بازدید
سنبله ۱۳, ۱۳۹۶
خبرهای جدید

امروز کادر فنی تیم ملی فوتبال افغانستان به آنالیز و ارزیابی تیم اردن پرداختند و در یک جلسه نکات قوت و ضعف تیم اردن را بازگو نمودند.
همچنان در این جلسه روی شیوه و سیستم بازی تیم ملی فوتبال افغانستان در مقابل اردن معلومات داده شد.
همچنان اباسین علی خیل، زبیر امیری و خیبر امانی امروز به اردن رسیدند و بدلیل خسته گی راه در تمرین حضور نیافتند. این سه بازیکن بدلیل بازی باشگاه خود نتوانستند از ابتدا در اردوگاه حضور داشته باشند و بعد از آخرین بازی باشگاه خود از آلمان عازم اردن شدند.
قابل یادآوریست که تمرین فردا تیم ملی فوتبال افغانستان بصورت زنده برای شما در صفحه رسمی فدراسیون فوتبال نشر میشود.در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.